O Centru

Informacioni poslovni centar Sankt Peterburga u Beogradu

Inicijativa za otvaranje Informacionog poslovnog centra Sankt Peterburga u Beogradu pripada administraciji grada Sankt Peterburga i usmerena je na jačanje poslovnih veza sa Srbijom u nizu oblasti.

Informacioni poslovni centar Sankt Peterburga nalazi se u prestonici Repubike Srbije – gradu Beogradu.

Strategija Informacionog poslovnog centra Sankt Peterburga u Beogradu usmerena na formiranje mreže partnera među peterburškim preduzećima i organizacijama koji će promovisati interese grada u različitim oblastima. Centar komunicira, pre svega, sa državnim strukturama i organima koji su odgovorni za ekonomski razvoj, proizvodnju, investicije i druge aspekte života poslovne zajednice. Održavaju se odnosi sa privrednim komorama, sektorskim javnim udruženjima i samoregulatornim organizacijama, kao i sa određenim preduzećima i preduzetnicima.

Oslanjajući se na partnersku mrežu koja pokriva sve moguće oblasti interakcije između Sankt Peterburga i Srbije, Centar koristi priliku da prenosi prijateljima, sadašnjim i potencijalnim partnerima Sankt Peterburga u Srbiji najzanimljivije i najvažnije informacije o Sankt Peterburgu i ruskim događajima, i da predstavi čitav spektar života u gradu na reci Nevi.

Informacioni poslovni centar Sankt Peterburga u Beogradu radi pod opštim rukovodstvom Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga.