Srbija predlaže

ČLANOVI SAVETA CENTRA

Preduzeće za izradu i montažu čeličnih konstrukcija i preventivnu protivpožarnu
zaštitu u oblasti građevinarstva.

Preduzeće za projektovanje i implementaciju sigurnosnih, telekomunikacionih i energetskih sistema.

Državni organi