Operator

U skladu sa Pravilnikom o postupku za osnivanje i rad Informativnih poslovnih centara Sankt Peterburga u inostranstvu, odobrenog Uredbom Vlade Sankt Peterburga 1. juna 2022. godine osnovan je Informacioni poslovni centar Sankt Peterburga u Beogradu,
Republici Srbiji
. Ugovorom između Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga upravljanje Informacionim poslovnim centrom povereno je privrednom društvu JUGOSOVERO.

Generalni direktor firme JUGOSOVERO i savetnik predstavništva Trgovinsko-industrijske komore za region Zapadnog Balkana, gospodin Aleksandar Branković, imenovan je za rukovodioca Centra.

Osnovna delatnost organizacije JUGOSOVERO se sastoji u selekciji, prikupljanju i plasiranju podataka o potencijalima i mogućnostima saradnje preduzeća iz Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije, a sve u cilju pružanja podrške ruskim privrednim subjektima i državnim institucijama u prepoznavanju budućih poslovnih partnera i klijenata.

Misija organizacije JUGOSOVERO se sastoji u dostavljanju tačnih informacija o tendencijama savremenog poslovanja u regionu Zapadnog Balkana, davanju smernica prilikom odabira potencijalnih saradnika i preporučivanju preduzeća vrednih pažnje ruskim poslovnim krugovima.

Zahvaljujući zvaničnoj podršci Ambasade Ruske Federacije, Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije i predstavništva Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije u direktnom povezivanju sa partnerima dostiže se najviši stepen sigurnosti poslovanja i razmene podataka. Savetnik predstavništa Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije i generalni direktor organizacije JUGOSOVERO, gospodin Aleksandar Branković, svoju profesionalnu delatnost započeo je 1992. godine kao komercijalni predstavnik u Srbiji za tržište Rusije.

2005.

Organizuje skup privrednika iz Srbije sa predstavnicima ruskih kompanija u Ruskom kulturnom centru u Beogradu uz podršku Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije i Ambasade Rusije u Srbiji. Privredna komora Srbije, u ime postignutih rezultata na povezivanju srpskih i ruskih firmi, gospodinu Brankoviću dodeljuje priznanje Zlatni most.

2008.

JUGOSOVERO dobija status zvaničnog partnera Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije za region Zapadnog Balkana i potpisuje ugovor sa TIK RF u cilju promovisanja komorskog sistema Rusije i usluga Departmana za poslovne informacije.

2010.

Trgovinsko predstavništvo Ruske Federacije u Republici Srbiji, na čelu sa gospodinom J.J. Kudinovim, dodeljuje priznanje za istaknute rezultate u cilju povezivanja privrednika iz regiona Zapadnog Balkana sa privrednicima iz Rusije.

2011.

Najvećа ruska sertifikaciona kuća SOJUZEKSPERTIZA, pod rukovodstvom gospodina V.A. Goljicina, u JUGOSOVERU je prepoznala pouzdanog saradnika, dodelivši mu funkciju zvaničnog zastupnika za teritoriju Zapadnog Balkana. Pored pružanja i plasiranja usluga organizacije SOEKS, JUGOSOVERO se bavi i organizovanjem poslovnih susreta i uspostavljanjem saradnje sa klijentima na teritoriji gore pomenutih država po pitanjima sertifikacije proizvoda i izvoza dobara u Rusku Federaciju.

Iste godine formira se Specijalno izdanje kataloga PROJEKAT SOČI 2014 posvećeno nosiocima i organizatorima projekta izgradnje i opremanja sportskih, poslovnih i turističkih objekata za potrebe Zimskih Olimpijskih Igara u Sočiju, u kojem se predstavljaju kompanije iz Srbije iz oblasti građevinarstva, opremanja objekata i agroindustrijskog kompleksa. Njegova ekselencija, ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji, gospodin A.V. Konuzin, pruža podršku za projekat specijalog izdanja kroz svoju uvodnu reč.

2012.

Predstavništvo TIK RF u Republici Srbiji i Crnoj Gori, za vreme prvog mandata gospodina V.A. Grišina, i JUGOSOVERO zajednički formiraju informacioni portal Predstavništva TIK RF u Republici Srbiji i Crnoj Gori, na srpskom i ruskom jeziku, sa ciljem pružanja sveobuhvatnije informacije kako ruskim privrednicima o regionu Zapadnog Balkana, tako i privrednicima iz regiona o tržištu Ruske Federacije. Ovaj multifunkcionalni informativni resurs na dva jezika omogućio je postavljanje ne samo kompleksnih informacija o regionu Zapadnog Balkana na ruskom jeziku, ekonomskom potencijalu RF i sistemu TIK RF na srpskom, već i prezentaciju ekonomskih potencijala zemalja Zapadnog Balkana, kao i aktuelnih poslovnih ponuda i projekata na oba nivoa. www.tikrf.org

Paralelno sa radom na informacionom portalu intenzivno se radi na osavremenjavanju projekta štampanog izdanja kataloga i formiranju elektronskog MULTIMEDIJALNOG BIZNIS KATALOGA (MBK) kao registra odabranih kompanija iz regiona Zapadnog Balkana. Ovaj savremeni projekat sadrži kompleksne informacije o zemljama ovog regiona sa posebnim osvrtom na njihov investicioni potencijal, investicione projekte i slobodne ekonomske zone. Poseban segment kataloga posvećen je predstavljanju kompanija iz regiona Zapadnog Balkana koje su zainteresovane za saradnju sa ruskim privrednicima u Ruskoj Federaciji, kao i sa ruskim kompanijama koje su već prisutne u regionu Zapadnog Balkana. Kompanijama se pruža mogućnost da predstave svoju poslovnu ponudu i ilustruju je galerijom slika, video materijalom i PDF katalogom proizvoda.

Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji, gospodin A.V. Čepurin, kao i Trgovinsko predstavništvo Ruske Federacije u Srbiji, Predstavništvo TIK RF u Srbiji, kompanija NIS i SBERBANK pružili su svesrdnu podršku kroz uvodne reči ističući značaj projekta MULTIMEDIJALNI BIZNIS KATALOG 2013.

2013.

Na osnovu odluke predsednika Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, gospodina S. N. Katirina, direktor firme JUGOSOVERO, gospodin Aleksandar Branković, 9. aprila 2013. godine je imenovan za savetnika predstavništva Trgovinsko-industrijske komore za region Zapadnog Balkana. Imajući u vidu konstantan produktivan rad i značajan lični doprinos delatnosti TIK RF, ovaj status se produžava svake godine i aktuelan je do danas.

2015.

Generalni direktor Centralnog sajamskog kompleksa „Ekspocentar“, gospodin S. Bednov, ovlastio je gospodina Aleksandra Brankovića za zastupnika pomenute organizacije na teritoriji Zapadnog Balkana, u cilju približavanja najvećih i najpoznatijih ruskih sajamskih manifestacija ovdašnjim privrednicima i upoznavanja sa mogućnostima proboja na tržište Ruske Federacije.

Iste godine gospodin Aleksandar Branković dobija posebno priznanje od gospodina A. N. Hripunova, direktora Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji za višegodišnji rad i doprinos u uspostavljanju čvrstih poslovnih odnosa između ruskih i srpskih kompanija i pružanju neprocenjive podrške produbljivanju ekonomskih veza između Rusije i Srbije. Trgovinsko predstavništvo je posebno istaklo visok nivo profesionalnosti, efikasnosti i operativnosti u predstavljanju srpskih poljoprivrednih proizvoda na ruskom tržištu.

2017.

Direktor Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji, gospodin A.N. Hripunov, dodeljuje specijalnu zahvalnicu savetniku Predstavništva TIK RF u Republici Srbiji, gospodinu Aleksandru Brankoviću, za izuzetan doprinos u učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje između dva naroda i veliki učinak u realizaciji zajedničkih ekonomskih projekata iz oblasti promocije ruskog izvoza na teritoriji Zapadnog Balkana.

2019.

Novopostavljeni Ambasador Ruske Federacije u Srbiji, gospodin A.A. Bocan-Harčenko, pruža podršku radu organizacije JUGOSOVERO na čelu sa gospodinom Aleksandrom Brankovićem i projektu MULTIMEDIJALNI BIZNIS KATALOG. U uvodnoj reči za novo izdanje kataloga gospodin A.A. Bocan-Harčenko je istakao značaj ovog savremenog informacionog resursa za dalji razvoj privredne saradnje Rusije i Srbije, pre svega kroz produbljivaje postojećih i uspostavljanje novih kontakata u poslovnim krugovima, kao i za širenje spektra zajedničkih aktivnosti privrednika iz dveju zemalja.

2020.

Usled pojačanog interesovanja za medicinskim i zdravstvenim sektorom, a posebno uslugama koje su u službi očuvanja zdravlja ljudi, Aleksandar Branković zajedno sa Predstavništvom TIK RF u Republici Srbiji pokreće projekat: MEDICINSKI I ZDRAVSTVENI TURIZAM SRBIJE (medturserb.org).

Prepoznat kao projekat od državnog značaja za promociju turističkog i medicinskog potencijala zemlje, u ime ustanova koje predstavljaju svoju podršku u pisanim obraćanjima su dali ministarka Tatjana Matić – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, ministar Zlatibor Lončar – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, gradonačelnik Zoran Radojičić – Uprava Grada Beograda, kao i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.

2021.

Na zasedanju Međuvladinog rusko-srpskog komiteta potvrđen je uzajamni interes u produbljivanju bilateralne saradnje u oblasti kulture i turizma sa posebnim akcentom na medicinski i zdravstveni turizam. Time projekat MEDTURSERB dobija poseban značaj u svojoj primeni i predstavljanju svim relevantnim strukturama Ruske Federacije.
Predstavništvo TIKRF u Republici Srbiji pokreće inicijativu formiranja informacionog resursa za predstavljanje ruskog turističkog potencijala. Upravljanje ovim projektima povereno je gospodinu Aleksandru Brankoviću.

2022.

Uredbom Vlade Sankt Peterburga preko Komiteta spoljnih odnosa formiran je Informacioni poslovni centar Sankt Peterburga u Beogradu, kao projekat od velikog značaja za umrežavanje i brži promet robe i usluga, saradnje između privrednih subjekata i državnih institucija. Na čelo Centra postavljen je gospodin Aleksandar Branković.

10. novembra 2022. godine E. D. Grigorjev, Član Vlade Sankt Peterburga i predsednik Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga, donosi odluku da se Aleksandar Branković imenuje za savetnika predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga.

2023.

Na osnovu Povelje potpisan je Sporazum o saradnji u oblasti razvoja medicinskog i zdravstvenog turizma izmeđju „Agencije za medicinski turizam Sankt Peterburga“ na čelu sa Žguljevom Julijom Aleksandrovnom i Informacionim poslovnim centrom Sankt Peterbuga u Beogradu na čelu sa Aleksandrom Brankovićem. Cilj potpisivanja sporazuma jeste uspostavljanje bilateralne saradnje, kao i uzajamna promocija i sprovođenje aktivnosti Sankt Peterburga u Srbiji i Srbije u Sankt Peterburgu.