KOMITET ZA KULTURU SANKT PETERBURGA

Komitet za kulturu Sankt Peterburga

Nevskij pr. 40 (Невский пр., д.40)
191186 Sankt Peterburg, Rusija

Tel: +7 (812) 576 8006

kkult@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture
spbculture.ru/ru

Komitet za kulturu je strukturna jedinica Vlade Sankt Peterburga, stvorena radi vođenja državne politike i vršenja državne uprave u oblasti kulture i umetnosti.

Glavni zadaci komiteta su:

  • očuvanje i racionalno korišćenje kulturno-istorijskog nasleđa, oživljavanje i razvoj kulturnih tradicija;
  • podrška kulturnim i umetničkim organizacijama u cilju obezbeđivanja jednakog pristupa kulturnim dobrima za sve društvene grupe; stvaranje uslova za unapređenje rada kulturnih i umetničkih organizacija;
  • promovisanje razvoja sistema specijalnog muzičkog i umetničkog obrazovanja, kreativnog vaspitanja i otkrivanja talenata mlade generacije građana;
  • podrška narodnoj umetnosti i nacionalnim kulturama; razvoj sfere slobodnog vremena, istraživanja i kulturno-obrazovnih aktivnosti, jačanje interakcije profesionalnog i amaterskog stvaralaštva;
  • proširenje međunarodne saradnje, uključivanje peterburških organizacija kulture i umetnosti u međunarodne projekte, promocija imidža Sankt Peterburga kao centra kulture i umetnosti svetskog značaja;
  • organizacija gradskih kulturnih projekata: festivala, takmičenja, proslava, izložbi, konferencija i simpozijuma;
  • izradu i realizaciju projekata i ciljanih programa razvoja kulture; ekspertiza međunarodnih i regionalnih projekata iz oblasti kulture.

 

Video materijale sa predstavljanjem Sankt Peterburga i gala koncertima svetskih zvezda opere i baleta „Klasici na Dvorcovoj“ možete pogledati klikom na link.