Pozdravno obraćanje

A.D. Beglov

Vlada Sankt Peterburga

Poštovani prijatelji!

Želim vam dobrodošlicu na internet portal Informaciono-poslovnog centra Sankt Peterburga u Beogradu!

Sankt Peterburg pridaje veliki značaj saradnji sa gradovima i regionima Srbije, koja je najvažniji politički i ekonomski partner Rusije.

Cenimo zajedničko duhovno, kulturno i istorijsko nasleđe, koje služi kao čvrsta osnova za dalji razvoj naših prijateljskih odnosa. Kako je pisao veliki ruski pisac Maksim Gorki: „Srbi su Rusi kao i mi. Sve je u nama tako slično…”.

U septembru 2021. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Sankt Peterburga i Beograda, koji predviđa perspektivu konkretnih događaja i projekata u različitim oblastima.

Informaciono-poslovni centar Sankt Peterburga u Beogradu je takođe pozvan da produbi i proširi naše poslovne i kulturne veze. Podsticaće razvoj kontakata između preduzeća, organizacija, organa vlasti, prikupljati i širiti informacije o mogućnostima našeg grada u interesu srpskih partnera.

Siguran sam da će posetioci sajta naći na njegovim stranicama mnogo novih, korisnih i zabavnih stvari o gradu na reci Nevi.

Želim vam zdravlje i blagostanje, i mnogo uspeha za dobrobit naših država i naroda!

Gubernator Sankt Peterburga

A.D. Beglov