Pozdravno obraćanje

Aleksandar Branković

Dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu na sajt Informacionog poslovnog centra Sankt Peterburga u Beogradu.

Republika Srbija predstavlja zemlju koja se prema svojoj i istoriji drugih država odnosi sa dubokim poštovanjem, neumorno odolevajući aktuelnim poteškoćama, otvoreno i optimistično gledajući u budućnost. Kako nam se čini, taj optimizam leži na realnim osnovama.

Tradicionalno srdačni rusko-srpski odnosi, koji se u proteklim godinama dinamično razvijaju, dobili su novi impuls usled incijative Vlade i administracije grada Sankt Peterburga da se u prestonici Srbije, gradu Beogradu, otvori Informacioni poslovni centar Sankt Peterburga u Beogradu. Jedan od najvažnijih ciljeva Centra jeste da promoviše razvoj poslovnih veza između Sankt Peterburga i srpskih preduzetnika, kao i da sprovodi zajedničke projekte i inicijative.

Oslanjajući se na partnersku mrežu, koja se sastoji od entiteta državnih struktura i organa odgovornih za ekonomski razvoj, proizvodnju, investicije i druge aspekte života poslovne zajednice, zatim privrednih komora, sektorskih javnih udruženja i samoregulatornih organizacija, kao i negovanjem odnosa sa svim zainteresovanim stranama, preduzećima i preduzetnicima, Centar će doprineti stvaranju uslova za saradnju između organizacija Sankt Peterburga, Beograda i Srbije u oblasti trgovinskih, ekonomskih, naučnih, tehničkih i društveno-kulturnih odnosa.

Istorijat dosadašnje saradnje praktičan je indikator i realna potvrda održivosti stavova i principa, koji su utemeljeni u „Deklaraciji o strateškom partnerstvu“ između Ruske Federacije i Republike Srbije.

Siguran sam da će Informaciono-poslovni centar Sankt Peterburga u Republici Srbiji biti snažan motor realizacije već postojećih i stvaranja novih perspektivnih zajedničkih rusko-srpskih projekata. Ideja je da Centar ne bude samo spona koja jača napore ruskih i srpskih kompanija, već i sredstvo za iznalaženje mnogobrojnih mogućnosti za ispunjavanje realnih strateških zadataka koji stoje pred Rusijom i Srbijom.

Rukovodilac
Informacionog poslovnog centra
Sankt Peterburga u Beogradu

Aleksandar Branković